.

Quan s’acumulen béns i actius, la planificació de la successió, el testament i l’herència és tant una tasca indispensable de cara a una bona gestió patrimonial de la família.

La redacció i execució de testaments oberts, testaments tancats, memòries testamentàries, codicils, els llegats, marmessors, pactes successoris, legítimes; acceptacions d’una herència; herències amb testament i herències sense testament; testaments vitals o documents de voluntats avançades i acords entre hereus constitueixen alguns dels serveis associats a aquesta àrea d’expertise de Gutierrez Pujadas & Partners.