.

Quan s’acumulen béns i actius, la planificació de la successió, el testament i l’herència és una tasca indispensable de cara a una bona gestió patrimonial de la família.

La redacció i execució de testaments oberts, testaments tancats, memòries testamentàries, codicils, llegats, marmessors, pactes successoris, legítimes; acceptacions d’una herència; herències amb testament i herències sense testament; testaments vitals o documents de voluntats avançades i acords entre hereus constitueixen alguns dels serveis associats a aquesta àrea de expertise de Gutierrez Pujadas & Partners, que ofereix serveis a Barcelona i Espanya comptant també amb una xarxa de partners Internacionals.

I és que una bona planificació patrimonial, fins i tot una bona estratègia, a mitjà i llarg termini, de l’estructura i evolució d’una family office, haurien d’incorporar sempre una perspectiva associada a la successió i herència dels béns i els actius acumulats en vida. Tot això preservarà i incrementarà el seu valor, al mateix temps que serà un bon exemple per a les generacions futures.