.
El nostre equip fiscal, expert en temes de fiscalitat nacional i internacional, podrà brindar una assessoria sòlida tant a particulars com a empreses, residents i no residents. A més de tenir la nostra base a Barcelona, comptem amb diferents despatxos col·laboradors en països com Anglaterra, Alemanya, Holanda, Països de l'Est, EE. UU, entre d'altres. Som especialistes en la planificació d'inversions financeres i immobiliàries, estructuració de societats holding o patrimonials, assistència en impostos sobre la renda, impostos sobre el patrimoni, successions i donacions.
  • Fiscalitat Nacional i internacional.
  • Registre en Administracions fiscals de la UE per a l'obtenció del nombre fiscal.
  • Preparació i presentació de liquidacions d'IVA en administracions fiscals de la UE.
  • Reestructuració empresarial.
  • Planificació patrimonial i successòria.
  • Confecció d'impostos en la jurisdicció sol·licitada pel client (impostos de societats, IVA, IRPF, Impostos locals, etc.)
  • Inspeccions d'hisenda: Davant d'una inspecció fiscal és indispensable comptar amb un assessor especialitzat que conegui perfectament els procediments tributaris, així com el sistema tributari espanyol.
  • Declaracions fiscals per a autònoms.