.
Realitzem tot tipus de gestions laborals, des de la primera intervenció en el procés de selecció, preparació de les nòmines dels empleats, assegurances socials, entre d'altres serveis. El nostre equip d'especialistes presta l'assessoria laboral necessària per a l'empresa i els empleats assegurant el compliment de la normativa laboral en els països en els quals té presència la companyia.
 • Assessorament en el desplaçament de personal a l'estranger.
 • Assessorament i gestió de les obligacions de cotització.
 • Assessorament en la contractació de personal internacional.
 • Elaboració i gestió de contractes de personal en les seves diferents modalitats: pròrrogues i modificacions,
 • primes i bonificacions, clàusules.
 • Estudi de costos: Podem dir-li quin cost representa el seu personal per a l'empresa.
 • Contractació: Redacció i confecció de diferents tipus de contractes ja siguin laborals o mercantils.
 • Nòmines: Càlcul i confecció de fulls de salari.
 • Incapacitats Temporals i Permanents: Gestió i presentació d'IT a l'INSS tant de règim general com de règim
 • d'Autònoms.
 • Declaracions IRPF: Formalització i presentació declaracions trimestrals i anuals d'IRPF.
 • Liquidacions: Redacció i confecció de documents de liquidació i liquidacions.
 • Acomiadaments: Estudi, fonamentació i formalització d'acomiadaments.
 • Cartes de sanció: Redacció i formalització de sancions segons conveni col·lectiu aplicable.
 • Expedients de regulació d'ocupacions: Redacció, emplenament, gestió i presentació de la mateixa.