.

Realitzem tot tipus de gestions laborals a Barcelona i Espanya, des de la primera intervenció en el procés de selecció, preparació de les nòmines dels empleats, assegurances socials, entre altres serveis. El nostre equip d’especialistes presta l’assessoria laboral necessària per a l’empresa i els empleats assegurant el compliment de la normativa laboral als països en els quals té presència la companyia.

Avantatges de comptar amb una Assessoria Laboral

Pel fet que el món actual tan dinàmic en el qual vivim està cenyit per marcs i estructures legals, i les lleis establertes que ens envolten estan en constant canvi, és necessari i imprescindible comptar amb un assessorament laboral i tenir una figura aliada que comprengui els detalls més precisos i els tracti amb habilitat i compromís per a garantir un creixement pròsper a l’empresa.

Així doncs, la figura d’un assessor o advocat laboral, defensa els interessos en tota mena de procediments laborals i és present, tant en particulars com en empreses, quan es requereixi conformitat amb la llei i altres reglaments.

Activitats que desenvolupem com a Assessoria Laboral

Comptar amb un assessorament laboral òptim és indispensable per a dur a terme un correcte desenvolupament de l’activitat d’una empresa.

Aspectes com les declaracions d’impostos, comptabilitat general o gestió de nòmines de personal, sempre resultaran menys complexos de resoldre si és amb l’ajuda i presència d’un assessor laboral. I, a més, evitarem possibles conseqüències tributàries, penals o civils.

Serveis que oferim com a Assessoria Laboral Internacional

 • Assessorament en el desplaçament de personal a l’estranger.
 • Assessorament i gestió de les obligacions de cotització.
 • Assessorament en la contractació de personal internacional.
 • Elaboració i gestió de contractes de personal en les seves diferents modalitats: pròrrogues i modificacions, primes i bonificacions, clàusules.
 • Estudi de costos: Podem dir-li que cost representa el seu personal per a l’empresa.
 • Contractació: Redacció i confecció de diferents tipus de contractes ja siguin laborals o mercantils.
 • Nòmines: Càlcul i confecció de fulles de salari.
 • Incapacitats Temporals i Permanents: Gestió i presentació de IT a l’INSS tant del règim general com del règim d’Autònom.
 • Declaracions IRPF: Formalització i presentació declaracions trimestrals i anuals d’IRPF.
 • Liquidacions: Redacció i confecció de documents de liquidació i quitances.
 • Acomiadaments: Estudi, fonamentació i formalització d’acomiadaments.
 • Cartes de sanció: Redacció i formalització de sancions segons conveni col·lectiu aplicable.
 • Expedients de regulació d’ocupacions: Redacció, emplenament, gestió i presentació d’aquest.

FAQS