.

Desde Gutiérrez Pujadas & Partners li oferim assessorament jurídic i assistència legal integral cobrint totes les necessitats de la seva empresa. Som especialistes en operacions mercantils i podem oferir la solució més eficaç als nostres clients.
 • Assessorament i assistència en la constitució de societats, filials i sucursals.
 • Assessorament en l'establiment de filials a l'estranger.
 • Adquisició i venda de societats, branques de negoci i actius.
 • Assistència en operacions societàries.
 • Compravenda d'accions i participacions.
 • Augment i / o disminució de capital.
 • Fusions i canvis estructurals en les companyies mercantils.
 • Due diligence legal.
 • Formalització d'acords: aliança d'empreses, societat civil, comunitat de béns i pactes parasocials.
 • Assessorament i elaboració de Protocols Familiars.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Concursos de creditors.
 • Impugnació d'Acords Socials i defensa dels interessos de la Junta d'Accionistes.
 • Reclamació i recobrament de deutes.
 • Contractes de representació i distribució comercial: contractes d'agència, concessions i franquícies.
 • Contractes de compravenda de mercaderies a nivell nacional, intracomunitari i extracomunitari.
 • Contractes de propietat intel·lectual i industrial: marques, patents i models d'utilitat.
 • Contractes de garanties i contragaranties, fiances i avals canviaris.
 • Contractes de préstec mercantil i arrendament financer.
 • Contractes d'execució d'obres, prestació de serveis, enginyeria i outsourcing.