.

A Gutierrez Pujadas & Partners som experts en assessorament jurídic i assistència legal integral a nivell nacional i internacional, especialitzada en diferents matèries: laboral, mercantil i societari, fiscal, civil i administratiu. A més, com a assessoria jurídica internacional, ens especialitzem en operacions i transaccions mercantils.

Oferim als nostres clients una atenció personalitzada, que resulti útil i pràctica per a afrontar les situacions legals amb els recursos més adequats. Brindem els nostres serveis com a assessoria jurídica a Barcelona i Espanya.

Serveis que oferim com a Assessoria Jurídica Nacional i Internacional

 • Assessorament i assistència en la constitució de societats, filials i sucursals a Barcelona, Espanya i Internacionalment.
 • Assessorament en l’establiment de filials a l’estranger.
 • Adquisició i venda de societats, branques de negoci i actius.
 • Assistència en operacions societàries.
 • Compravenda d’accions i participacions.
 • Augment i/o disminució de capital.
 • Fusions i canvis estructurals en les companyies mercantils.
 • Due diligence legal.
 • Formalització d’acords: joint venture, societat civil, comunitat de béns i pactes parasociales.
 • Assessorament i elaboració de Protocols Familiars.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Concursos de creditors.
 • Impugnació d’Acords Socials i defensa dels interessos de la Junta d’Accionistes.
 • Reclamació i recobrament de deutes.
 • Contractes de representació i distribució comercial: contractes d’agència, concessions i franquícies.
 • Contractes de compravenda de mercaderies a nivell nacional, intracomunitari i extracomunitari.
 • Contractes de propietat intel·lectual i industrial: marques, patents i models d’utilitat.
 • Contractes de garanties i contragarantías, fiances i avals canviaris.
 • Contractes de préstec mercantil i arrendament financer.
 • Contractes d’execució d’obres, prestació de serveis, enginyeria i outsourcing.
 • Golden Visa.
 • Compravendes d’immobles: cartes d’intencions, contractes d’arres i formalització de l’escriptura de compravenda.
 • Contractes d’arrendament d’oficina i d’habitatge habitual.
 • Successions

Avantatges de comptar amb un assessorament jurídic

Un Assessorament Jurídic, és aquell que s’encarrega d’aportar la informació i orientació a empreses i particulars per a solucionar tots aquells temes relacionats amb l’aplicació de normatives, lleis i reglaments en matèria de Dret.

Pel fet que el món actual tan dinàmic en el qual vivim està delimitat per marcs i estructures legals, i les lleis establertes que ens envolten estan en constant canvi, és necessari i imprescindible comptar amb un assessorament jurídic i tenir una figura aliada que comprengui els detalls més precisos i els tracti amb habilitat i compromís per a garantir un creixement financer pròsper.

Així doncs, la figura d’un assessor o advocat jurídic, defensa els interessos en tota mena de procediments judicials i és present, tant en particulars com en empreses, quan es requereixi conformitat amb la llei i altres reglaments.

Per què Gutierrez Pujadas & Partners?

Des de Gutierrez Pujadas & Partners, considerem que és indispensable comptar amb un assessorament exhaustiu i continu per a poder anticipar-nos a possibles conflictes que puguin sorgir, oferint als nostres clients una solució eficaç i decisiva.

FAQS