“Canviar el xip ràpid i buscar les oportunitats on n’hi hagi”
Març 27, 2020

“Canviar el xip ràpid i buscar les oportunitats on n’hi hagi”

Què és millor per a l’economia i el sistema de lliure mercat: posar-se tots d’acord per congelar la majoria d’activitats durant un període de temps intens i acotat, o bé que cada regió prengui les seves decisions per separat, produint-se aquesta aturada de manera gradual i escalada en el temps i en l’espai?Sense precedents comparables i sense poder aplicar i comparar tots dos escenaris, és evident que la resposta és ignota i que depèn, en gran mesura, del factor temps. És a dir, de quant de temps duraria el congelament de la primera hipòtesi i de quant temps duraria l’aturada gradual i escalada de la segona hipòtesi.

Una part molt explicativa i idiosincràtica de les crisis econòmiques radica en la incertesa, la por i la paràlisi que aquest provoca. La crisi econòmica del COVID-19 comporta un repte d’interpretació afegit perquè el tempo ha de ser desxifrat des de l’epidemiologia. Economistes i metges, doncs, deuen estar creuant dades, prediccions i variables, des de les respectives disciplines de coneixement i amb sengles argots, i mitjançant alguna mena de traducció i interpretació per poder comunicar-se i entendre’s els uns amb els altres, amb l’objectiu de configurar un quadre de comandament de gestió de la crisi que descobreixi el següent: el punt d’equilibri o break-even point que permeti el nostre sistema econòmic reprendre l’activitat el més aviat possible sense tornar a col·lapsar el sistema sanitari.

Transcorregudes ja més de dues setmanes de crisi, Gutierrez Pujadas & Partners s’ha posat a disposició dels seus clients per a explicar-los, de primera mà i en un temps rècord, l’abast de les novetats econòmiques del Reial Decret-Llei 8/2020 de mesures urgents aprovat pel govern espanyol per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així com les mesures de caràcter laboral incloses al mateix text per part de l’executiu d’Espanya.

Algunes de les mesures econòmiques i laborals adoptades al Reial Decret-Llei 8/2020 són:

1- Reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables.

2- Donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació, adoptant mesures d’ajornament d’impostos i oferint crèdits bancaris a les empreses.

3- Adoptar preferentment mesures de treball a distància (teletreball), adaptació de l’horari i reducció de la jornada laboral. També s’han adoptat mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

4- Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.

5- Reforçar la lluita contra la malaltia.

Segons el CEO fundador de la firma internacional especialitzada en planificació i optimització fiscal, “les empreses es veuran afectades de manera molt diferent per aquesta crisi i més d’una podrà aprofitar el nou escenari per conquerir nous segments de mercat, per revisar metodologies i processos obsolets, per posar en pràctica el teletreball i per a avançar en la conceptualització i disseny d’algun projecte estratègic que el dia a dia mantenia al ralentí”.

En aquest sentit, Gutiérrez Pujadas & Partners ha percebut, durant les dues primeres setmanes de la crisi del COVID-19, un augment de les persones interessades en els seus serveis de planificació patrimonial i d’herències i successions. I és que, en moments d’incertesa i amb molt més temps lliure per pensar, és lògic que algunes persones vulguin aprofitar aquesta oportunitat per posar en ordre el seu patrimoni de tipus personal, familiar o empresarial. Així mateix, el fet de tenir més present la mort durant un moment com l’actual condueix algunes persones a voler planificar successions, testaments i herències en relació amb els béns i actius acumulats en vida.

Pel que fa a les empreses amb interessos i presència corporativa en diversos països, que és el perfil de client a qui la firma Gutierrez Licitades & Partners sol donar servei gràcies al caràcter global i internacional, un dels reptes actuals radica a ajudar-los a comprendre i sol·licitar les ajudes i mesures que cada govern vagi aprovant en relació amb el coronavirus. Així mateix, moltes de les companyies hauran de refer el seu full de ruta a curt termini, si no ho han fet ja, i començar a organitzar-se per sobreviure una situació d’excepcionalitat que requereix una actitud de resistència i de cooperació.

“Canviar el xip ràpid. Deixar de lamentar-se per allò que es pugui haver perdut i buscar les oportunitats allò on n’hi hagi. Planificar certs objectius, fins i tot durant aquest període tan estrany i difícil, per no perdre el rumb i per mantenir una rutina de treball” són algunes de les receptes que el CEO fundador de la firma, Xavier Gutiérrez Pujadas, està aplicat durant aquestes setmanes en el lideratge de la seva organització, els membres de la qual continuen donant el millor dels serveis als clients.

Gutierrez Pujadas & Partners és una assessoria fiscal internacional amb seu central a Barcelona, amb ànima boutique i especialitzada en fiscalitat internacional, family offices i holdings empresarials.