És conscient de les implicacions que tindrà el BREXIT a la seva empresa?
Desembre 14, 2018

És conscient de les implicacions que tindrà el BREXIT a la seva empresa?

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea -també coneguda com BREXIT-, tindrà impacte en totes les companyies que tingui relacions directes o indirectes amb el Regne Unit.

A continuació, a tall d’exemple, s’exposen supòsits en què les empreses es poden veure afectades pel BREXIT:

 • Si exporten o importen productes o serveis
 • Si utilitzen proveïdors de serveis situats al Regne Unit
 • Si transporten mercaderia des de o cap al Regne Unit
 • Si distribueixen a Espanya productes que tenen el seu origen al Regne Unit
 • Si tenen treballadors britànics, o bé van a desplaçar a treballadors espanyols al Regne Unit
 • Si tenen filials al Regne Unit
 • Si tenen registrades les seves patents o marques al Regne Unit

En el mateix sentit, les empreses que operen de manera regular amb el Regne Unit es poden veure afectades en els següents àmbits:

 • Duaner (imposició de requisits per a la circulació de mercaderies)
 • Logístic (drets de duana, controls de frontera i administratius)
 • Marc regulador de les importacions i exportacions
 • Mobilitat internacional de treballadors (limitació de llibertat de moviment)
 • Fiscalitat (model 303 per a vendes extracomunitàries, identificació EORI)
 • Contractes (revisió del preu, condicions de lliurament, RGPD, llei aplicable)

Per tot l’esmentat anteriorment, els departaments que es podrien veure afectats en la seva companyia són:

 1. Departament comercial
 2. Departament de logística
 3. Departament financer
 4. Departament legal
 5. Departament fiscal
 6. Departament de qualitat o regulador

Des de Gutierrez Pujadas & Partners estem a la seva disposició per realitzar un diagnòstic exhaustiu de l’impacte del BREXIT a la seva empresa. A partir del resultat obtingut podrem dissenyar un pla de contingència que s’adapti a les seves necessitats de negoci.

 

Gutierrez Pujadas & Partners és una assessoria fiscal internacional amb seu central a Barcelona, amb ànima boutique i especialitzada en fiscalitat internacional, family offices i holdings empresarials.