Teniu 11 mesos per registrar el Pla d’Igualtat de gènere: a la vostra disposició
Maig 27, 2018

Teniu 11 mesos per registrar el Pla d’Igualtat de gènere: a la vostra disposició

Les empreses de 150-250 treballadors estan obligades a elaborar un Pla d’Igualtat de gènere en menys d’un any. El procés comportarà una negociació amb la representació legal dels treballadors i una inscripció del pla en el Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses.

Aquest termini d’un any, a comptar des de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2019, es duplica per a les empreses de 100-150 treballadors (2 anys) i es triplica per a les empreses d’entre 50 i 100 treballadors (3 anys).

El procés d’elaboració d’un Pla d’Igualtat empresarial requereix de:

  • La realització d’un diagnòstic, amb la representació legal de les persones treballadores, que contindrà almenys l’avaluació del procés de selecció i contractació; la classificació professional; la formació; la promoció professional; les condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes; l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; la infrarepresentació femenina; les retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • El disseny i la redacció del pla.
  • La inscripció del Pla d’Igualtat en el futur Registre de Plans d’Igualtat.
  • La creació de sistemes de seguiment i avaluació de l’aplicació i els resultats del Pla d’Igualtat.

Si abans tan sols les empreses de més de 250 treballadors estaven obligades a tenir un Pla d’Igualtat, amb la nova normativa totes les empreses de més de 50 treballadors ja ho estan a Espanya.

Des de Gutierrez Pujadas & Partners quedem a la seva disposició per orientar i ajudar a la seva empresa en l’elaboració del Pla d’Igualtat en les seves quatre tasques necessàries: diagnòstic; disseny i redacció; inscripció; i seguiment i avaluació.

 

Gutierrez Pujadas & Partners és una assessoria fiscal internacional amb seu central a Barcelona, amb ànima boutique i especialitzada en fiscalitat internacional, family offices i holdings empresarials.