Els interessos dels nostres clients, persones físiques i jurídiques que acumulen béns, actius, societats, empreses, propietats i patrimoni, és a dir, riquesa, sovint transcendeixen les fronteres d’un únic Estat i queden afectats i condicionats per marcs legals, jurisdiccions i fiscalitats molt diverses, pròpies de cada país i en convivència amb les d’entitats supranacionals. Allà on es trobi l’activitat empresarial i professional que vostè desenvolupa o vol desenvolupar, Gutierrez Pujadas & Partners atresora el know how necessari  i la presència sobre el territori de cada país per acompanyar-lo en totes les passes i accions a seguir. 

Assessorament legal i fiscal internacional; optimització fiscal internacional; impostos de patrimoni i impostos de successions i donacions; projectes i inversions transfrontereres directes; obertura de seus o divisions a l’estranger; estructuració fiscal d’empreses i participacions nacionals i internacionals; elecció de forma jurídica en la creació d’empreses locals i a l’estranger; optimització de la configuració fiscal de les distribucions de beneficis; planificació fiscal en el marc del finançament internacional d’empreses i disseny i estructuració de holdings empresarials i previsions successòries són, entre molts d’altres, alguns dels serveis relacionats amb aquesta àrea d’expertesa, sempre al servei de l’optimització fiscal de la seva riquesa.