.

A Gutierrez Pujadas & Partners som experts en operacions de reestructuració societària i creació d’estructura de hòlding empresarial a Barcelona i Espanya. Ens encarreguem de la creació i manteniment del hòlding empresarial a nivell Nacional i Internacional, i valorem les opcions d’estructura per a obtenir els majors avantatges des d’un punt de vista legal, fiscal i organitzatiu.

Què és un Hòlding empresarial? 

Un hòlding empresarial està format per un grup de societats en el qual una empresa pren el control d’unes altres, adquirint totes o una part de les seves accions. D’aquesta manera, pot prendre decisions en cadascuna d’elles i fa que s’agiliti el procés de gestió de les diferents societats.

Un hòlding empresarial pot ser adequat per a qualsevol empresa, amb independència de la seva grandària, però és fonamental estudiar les circumstàncies concretes del negoci i veure quina estructura aporta més avantatges.

Quan convé crear un hòlding empresarial?

Podria ser el moment de crear un hòlding empresarial si et trobes en un cas de:

 • Una o més d’una de les teves societats en situació d’excés de tresoreria.
 • Hi ha un possible comprador per a la teva societat o tens intenció de vendre-la.
 • Per a reduir la càrrega tributària de societats.
 • Internacionalitzar societats, obrir camí en el mercat estranger.

A Gutierrez Pujadas & Partners oferim serveis per a crear un Hòlding Empresarial a nivell Nacional i Internacional.

Com pot ajudar-te a crear un Hòlding empresarial Gutierrez Pujadas & Partners?

Donem assessorament personalitzat a Barcelona i Espanya a cada client per a realitzar l’estructura empresarial que millor s’adapti a la seva situació i necessitats. A més, donada la nostra marcada vocació internacional, aquestes estructures de hòlding empresarial, poden ser tant nacionals com internacionals.

El nostre equip està format per advocats i fiscalistes especialitzats i amb un gran coneixement en operacions societàries com a fusions, aportacions, escissions i bescanvi de valors.

Avantatges i desavantatges d’un Hòlding empresarial

Alguns dels avantatges d’un Hòlding empresarial són:

 • Agilitza i torna més senzilla la presa de decisions.
 • S’estalvien impostos, ja que el hòlding empresarial es considera una unitat tributària com a grup i les empreses deixen de fer-ho de manera individual.

Mentres que, alhora, té inconvenients:

 • La complexitat de la gestió. L’estructura d’un hòlding empresarial no és la mateixa que la d’una sola entitat. Perquè un hòlding empresarial funcioni és imprescindible un bon sistema de gestió.
 • Existeixen unes despeses i uns requisits tant per part del hòlding com per part de les empreses que el creen.

Serveis que inclou la creació d’un Hòlding Empresarial Nacional i Internacional

 • Registre en Administracions fiscals de la UE per a l’obtenció del número fiscal
 • Preparació i presentació de liquidacions d’IVA en Administracions Fiscals de la UE
 • Perfecta estructuració fiscal d’empreses i participacions internacionals
 • Estructuració de hòldings
 • Previsions successòries, fundacions (trusts)
 • Elecció de la forma jurídica a l’hora de crear empreses en l’estranger
 • Redacció de contractes amb marcs amb l’empresa hòlding i les seves filials