La maximització del valor dels seus immobles i l’elaboració d’una estratègia que no només en preservi el valor, sinó que el faci créixer i li permeti ampliar el seu patrimoni immobiliari, és l’objectiu del servei de planificació immobiliària de Gutierrez Pujadas & Partners. 

Per dissenyar una bona planificació immobiliària és indispensable esbrinar i conèixer el valor de mercat i el potencial de creixement de la seva cartera patrimonial, així com les seves expectatives i visió a llarg termini. Un cop traçat aquest punt de partida, l’ajudarem en la recerca i venda d’immobles; oportunitats de negoci en l’adquisició i lloguer d’immobles; estudis de viabilitat econòmica de projectes immobiliaris; estudis de mercat per evitar l’adquisició d’immobles sobrevalorats; anàlisis de les diferents estratègies de mercantilització; optimització fiscal associada a la tinença i transmissió d’immobles; adequació i desenvolupament urbanístic d’immobles; adequació de la situació registral i cadastral dels seus immobles i estudis d’adequació d’immobles a la normativa urbanística per a concessió de llicències, entre molt d’altres.

I és que, en tant que pilar estratègic per a l’optimització fiscal de la seva riquesa, una adequada planificació dels seus béns immobles portarà els seus actius immobiliaris a operar de forma intel·ligent. Aquest fet revertirà en un augment del valor dels seus immobles, pensant en el dia de demà i fins i tot pensant en el dia que esdevinguin objecte d’una herència o successió.