.

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Tuenti, Twitter, Instagram, Flickr, Pinterest, Linkedin, Foursquare i YouTube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL:

  • NIF: B60467370
  • DIRECCIÓ: DIPUTACION 301, PRINCIPAL 1o 08009, BARCELONA
  • CORREU ELECTRÒNIC: info@gpasoc.com
  • DOMINI WEB: https://gpasoc.com/

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GUTIERREZ  LICITADES & PARTNERS SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a  la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu  perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com  configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en  especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són  incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats 

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició  al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant  GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL, d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents  matisos:

Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin la obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL.

GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL realitzarà les següents actuacions:

∙ Accés a la informació pública del perfil.

∙ Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL.

∙ Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

∙ Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir  amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions 

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL, podrà publicar en aquesta última  comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa  Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de  propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament  qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin  susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin  els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, GUTIERREZ  LICITADES & PARTNERS SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el  bloqueig permanent de l’usuari.

GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha  publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell  mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per  part de GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL, però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions 

GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals  podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la  plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol  altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està  associada a cap d’elles.

Publicitat 

GUTIERREZ LICITADES & PARTNERS SL utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en  tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà  sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GUTIERREZ LICITADES &  PARTNERS SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: