.

En moltes ocasions existeixen patrimonis derivats de grans projectes de negoci, que es van conservant i incrementant generacionalment en les famílies. Quan es tracta d’organitzar el llegat familiar elevat, sorgeixen dubtes relacionats amb l’assessorament fiscal o legal ja sigui a nivell Nacional o Internacional. En Gutierrez Pujades & Partners posem a la teva disposició un servei integral de Family Office a Barcelona i Espanya, en el qual t’assessorem sobre el teu patrimoni i coordinem cada fase amb l’objectiu de preservar-lo de generació en generació des d’una visió global i independent.

Què és un Family Office?

Un Family Office o oficina familiar és una empresa privada que es constitueix amb la finalitat de gestionar tots els actius patrimonials d’una família i preservar la seva continuïtat en el temps. La seva organització la constitueixen administradors, assessors financers, especialistes fiscals i experts en dret, que s’encarreguen de tot el que engloba el patrimoni familiar.

Quan convé crear un Family Office?

La seva creació és necessària quan s’aconsegueix un determinat patrimoni familiar que, per la seva quantia, és difícil de gestionar per una sola família. Alhora, aquest patrimoni ha de ser capaç de generar rendiment per a operar per si mateix com una societat. A més, també es podria optar per un Family Office en casos com, per exemple, la venda d’una empresa en la qual la família hagi d’organitzar el patrimoni financer i immobiliari; o per als qui guanyen quantitats de diners considerades en un període de temps molt curt.

Tipus de Family Office

En el moment de dur a terme un Family Office, existeixen dues opcions segons la grandària del patrimoni:

1
Single Family Office (SFO)

Es tracta d’una societat que és per a una única família. Això es tradueix en què els professionals que gestionen el patrimoni d’aquest grup familiar el faran en exclusiva per a ells.


2
Multi Family Office (MFO)

Es recorre a ell, quan el patrimoni no és prou elevat com per a formar un Family Office propi, i s’opta per acudir a un multifamiliar el cost del qual sol ser més econòmic al no existir dedicació exclusiva.


Com funciona un Family Office?

El funcionament de les oficines familiars ja siguin Internacionals o Nacionals es basa en una sèrie de serveis mitjançant els quals es proporciona un assessorament adequat a cada tipus d’empresa. Per a això, s’empren uns processos a seguir:

 • Planificació Financera: Es realitza una avaluació de la situació general per a poder determinar objectius, es revisa l’estructura familiar i s’organitza un protocol per a planificar la gestió de patrimoni.
 • Estratègia d’Inversió: Es crea una estratègia d’inversió global, que presenti idees i oportunitats d’inversió i, en conseqüència, es fa el seguiment que aquestes impliquen.
 • Assessorament: S’ofereix un assessorament legal i fiscal per part de professionals, els interessos de les quals estiguin totalment alineats amb els de la família i vetllin per la cura de cadascun dels membres.

Què inclou el servei de Family Office Nacional i Internacional?

 • Directrius estratègiques; suport en la presa de decisions.
 • Estratègia d’inversió, desinversió i diversificació d’actius.
 • Optimització de l’estructura patrimonial empresarial i familiar.
 • Assessorament, constitució, administració i gestió de vehicles d’inversió financera en diferents jurisdiccions.
 • Creació i desenvolupament del family office.
 • Balanç patrimonial: estat, inversions, deute, retorns, punts febles, etc.
 • Estratègia financera: deute i refinançament, liquiditat, consolidació, internacional.
 • Gestió del risc: determinar i avaluar els riscos.
 • Reestructuració de grups empresarials o familiars.
 • Successions i donacions; altres transmissions patrimonials.
 • Fundacions familiars o empresarials.
 • Planificació de la jubilació.
 • Compravenda, fusions i adquisicions corporatives.

Com pot ajudar-te a crear un Family Office Gutierrez Pujadas & Partners?

En Gutierrez Pujadas & Partners, donem un enfocament personalitzat i integrat que asseguri que cada detall sigui pres en consideració i adaptant-nos als desitjos de cada família particular. Assessorem el patrimoni de les famílies amb l’objectiu de preservar-lo de generació en generació, i donem suport en l’àmbit legal, fiscal i en temes relacionats amb la planificació patrimonial a curt i a llarg termini; la implementació i administració d’estructures com ara els fideïcomisos, les fundacions, les assegurances de vida i les entitats corporatives; i la planificació dels béns successoris, buscant sempre la preservació dels actius per a fer una correcta transferència a la següent generació.