Gutiérrez Pujadas & Partners

gutierrez-pujadas-asesoria
impatriados

Segons l’article d’eleconomista.es, els individus que es beneficien de la coneguda “Llei Beckham” a Espanya, majoritàriament estrangers, experimenten un estalvi mitjà de 13.600 euros en impostos anualment. Aquest règim fiscal especial per a impatriats permet a aquells que no han residit a Espanya en els últims cinc anys, sota unes certes condicions, tributar a través de l’Impost de la Renda de No Residents (*IRNR) en lloc de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). El principal avantatge radica en un tipus fix del 24% per a les rendes de treball, tret que superin els 600.000 euros, i en aquest cas l’excés es grava al 47%.

Actualment, al voltant de 10.000 contribuents impatriats es beneficien d’aquest sistema a Espanya, la qual cosa implica una pèrdua de recaptació per a Hisenda d’aproximadament 134 milions d’euros a l’any, segons un informe de l’Observatori Fiscal de la Unió Europea titulat ‘Evasió fiscal global 2024’.

Malgrat això, el mateix informe revela que, entre els quinze països europeus amb règims fiscals més favorables per a residents estrangers, Espanya ocupa la desena posició quant a l’estalvi fiscal mitjana anual obtinguda pels contribuents acollits a aquests sistemes. Països com Grècia, on els treballadors no residents poden estalviar fins a 156.900 euros anuals en impostos, Itàlia amb un estalvi mitjà de 128.000 euros, i Portugal, on els estrangers estalvien 32.600 euros a l’any en impostos, superen a Espanya en aquest aspecte.

Curiosament, Portugal va anunciar recentment l’eliminació d’exempcions fiscals per a estrangers, similars a la Llei Beckham d’Espanya, a partir de març degut a la crisi d’habitatge al país. El règim portuguès, establert en 2009, permetia als ingressos dels treballadors tributar al 20%, amb exempcions per a fonts estrangeres, i aplicava bonificacions a dividends o propietats immobiliàries. L’eliminació d’aquestes exempcions resultarà en una pèrdua de recaptació de 7.500 milions d’euros anuals per al govern portuguès, mentre que els contribuents estalviaran 34.300 euros.

Tornant al règim espanyol, la Llei Beckham possibilita que els contribuents tributin únicament per les rendes generades a Espanya, excloent les de treball. Encara que els beneficiaris estan subjectes a l’Impost de Patrimoni i al de Grans Fortunes, només tributen per béns situats en territori espanyol. Malgrat el seu nom, aquesta llei es correspon amb el règim especial de impatriats establert en l’article 93 de la Llei de l’IRPF. Els requisits per a acollir-se inclouen no haver estat resident a Espanya en els últims cinc anys, desplaçar-se a causa d’un contracte de treball o com a resultat de ser nomenat administrador d’una entitat, i realitzar una activitat econòmica qualificada com a emprenedora o ésser un professional altament qualificat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *