Gutiérrez Pujadas & Partners

Logo Gutierrez Pujas & Partners

Assessoria Laboral

ASSESSORIA LABORAL A BARCELONA

La nostra experiència i compromís amb l’assessoria laboral en el sector, ens avala en la gestió del Departament Laboral d’empreses. En Gutiérrez Pujadas & Partners fem seguiment rigorós de consultoria i assessorament laboral nacional i internacional, gestió integral, anàlisi detallada per a l’optimització de costos, gestió d’incapacitats, declaració IRPF, liquidacions i acomiadaments entre altres.

Asesoría laboral en Barcelona

SERVEIS EN ASSESSORIA LABORAL

Assessorament Laboral Nacional i Internacional

Oferim un suport expert en assessorament laboral, tant en l’àmbit local com global. El nostre equip d’especialistes entén les complexitats i variacions en les regulacions laborals entre països. Personalitzem les nostres estratègies per a assegurar el compliment normatiu en totes les esferes, oferint orientació individualitzada que s’adapta a les necessitats particulars de cada client. Aquesta capacitat d’adaptació permet a les empreses operar amb seguretat i eficàcia en diferents entorns laborals, optimitzant els seus recursos humans i evitant riscos legals.

Gestió Integral a nivell Nacional i Internacional

Oferim gestió laboral integral a nivell nacional i internacional, assegurant el compliment normatiu en entorns laborals complexos. Des de la contractació fins a la gestió de nòmines i seguretat social, brindem solucions adaptades a regulacions específiques de cada país. Els nostres serveis inclouen assessorament en contractació, redacció de contractes, a més de la resolució de conflictes laborals i representació legal en procediments judicials i administratius. Amb un enfocament personalitzat, procurem optimitzar estructures laborals per a potenciar l’eficiència empresarial, permetent als nostres clients enfocar-se en les seves activitats principals amb confiança.

Anàlisi Detallada per a l’Optimització de Costos

La nostra consultoria inclou una anàlisi minuciosa dels costos laborals i financers. Ens enfoquem a identificar àrees de millora per a maximitzar els recursos i l’eficiència econòmica de l’empresa. Aquesta avaluació detallada permet implementar estratègies precises que optimitzen l’ús dels recursos financers i humans, promovent la rendibilitat i el creixement sostenible de l’empresa.

Gestió i Presentació d’Incapacitats Laborals

Facilitem els processos relacionats amb incapacitats laborals, assegurant el compliment dels procediments legals i la correcta atenció a les necessitats del personal. El nostre enfocament es basa a proporcionar un suport complet durant situacions delicades, garantint el compliment normatiu i l’atenció adequada per al personal afectat. Així mateix, brindem assessorament per a implementar mesures preventives que minimitzin futurs riscos laborals.

Declaració d’IRPF, Liquidacions i Acomiadaments

En el terreny tributari, proporcionem secundo integral i assessorament en l’emplenament i gestió de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF). A més, brindem suport en liquidacions i processos d’acomiadaments, assegurant procediments justos i transparents. La nostra assessoria busca assegurar el compliment legal en les obligacions fiscals, així com la correcta aplicació dels procediments de desvinculació laboral, respectant els drets del personal i la normativa vigent.

Respostes Disciplinàries i Suport en EREs

Brindem assessorament i acompanyament en escenaris disciplinaris, abastant la redacció i maneig de comunicacions formals en casos de sancions. A més, proporcionem assessorament en processos de reestructuració laboral (ERE), garantint el compliment normatiu en situacions de canvi organitzacional. Busquem assegurar procediments justos i adequats en moments crítics, protegint tant els interessos de l’empresa com els drets dels empleats involucrats.

Consultoria solucions Personalitzades per a una Gestió Laboral Eficaç

Ens enfoquem a brindar solucions específiques, ajustades a les particularitats de cada empresa. Atenem consultes específiques relacionades amb assumptes laborals, com a dubtes sobre nòmines, canvis contractuals d’empleats o altres tràmits similars. S’ofereix assessorament detallat i pràctic per a resoldre problemes concrets, proporcionant orientació sobre la interpretació de regulacions laborals, modificacions contractuals, o qualsevol inquietud relacionada amb tràmits específics. Aquesta solució es dirigeix a clients que busquen respostes puntuals i pràctiques en l’àmbit laboral.

Contacta amb nosaltres

¿Estàs buscant donar-li a la teva empresa el valor que es mereix?