Gutiérrez Pujadas & Partners

Logo Gutierrez Pujas & Partners
Declaracion de bienes y derechos en el extranjero

Avui abordarem un tema crucial per a aquells ciutadans que tenen béns i drets a l’estranger: la presentació del Model 720 i Model 721, els quals han de ser realitzats durant el 1r trimestre de l’any, sent l’últim dia de presentació el 1ro d’abril.
En aquest article, explorarem detalladament què són aquests models, qui estan obligats a presentar-los, i quines implicacions legals tenen per als contribuents. A més, oferirem consells pràctics sobre com complir amb aquestes obligacions de manera efectiva i evitar possibles sancions.

Què és el Model 720?

El Model 720 és una declaració informativa que han de presentar els residents fiscals a Espanya que posseeixin béns i drets situats a l’estranger. Aquesta declaració es va establir amb l’objectiu de combatre el frau fiscal i l’evasió de capitals, permetent a l’Administració Tributària espanyola tenir coneixement dels actius que els contribuents tenen fora del país.

Qui estan obligats a presentar el Model 720?

Estan obligats a presentar el Model 720 aquells contribuents residents fiscals a Espanya que posseeixin béns i drets a l’estranger que superin els llindars establerts per la llei.

Què és el Model 721?

D’altra banda, el Model 721 és una declaració informativa que han de presentar les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de les quals se sigui titular real, sempre que superi el llindar marcat per llei.

Conseqüències de no presentar aquests models:

La no presentació del Model 720 o del Model 721, o la presentació amb dades incorrectes o incompletes, pot implicar greus conseqüències per als contribuents. Entre les possibles sancions s’inclouen multes econòmiques, recàrrecs i fins i tot la impossibilitat d’obtenir certificats necessaris per a realitzar uns certs tràmits administratius.

Consells per a complir amb les obligacions fiscals:

    1. Mantingues un registre detallat de tots els teus actius a l’estranger, incloent-hi comptes bancaris, propietats, inversions, etc.
    2. Assessora’t amb un professional especialitzat en dret fiscal internacional per a assegurar-te de complir correctament amb les teves obligacions tributàries.
    3. Presenta el Model 720 i el Model 721 dins dels terminis establerts per la llei, evitant possibles sancions per presentació fora de terme.
    4. Revisa acuradament la informació proporcionada en les declaracions abans d’enviar-les, assegurant-te que sigui precisa i completa.

En resum, la presentació del Model 720 i del Model 721 és una obligació important per a aquells contribuents amb béns i drets a l’estranger o que traslladin la seva residència fiscal anés d’Espanya. Complir correctament amb aquestes obligacions fiscals és fonamental per a evitar possibles sancions i mantenir una situació fiscal transparent i legalment sòlida. Recorda sempre buscar assessorament professional si tens dubtes respecte a les teves obligacions tributàries internacionals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *