Gutiérrez Pujadas & Partners

Logo Gutierrez Pujas & Partners
Golden Visa en España

La Golden Visa a Espanya, també coneguda com visa de residència per inversió, està destinada a aquells ciutadans no pertanyents a la Unió Europea que desitgen obtenir el dret a residir a Espanya a canvi de realitzar una inversió significativa al país. Aquesta visa és especialment atractiva per a inversores, empresaris i persones d’alt patrimoni net que busquen avantatges tant en termes de residència com d’accés als mercats europeus. És una excel·lent opció per a aquells que busquen diversificar les seves inversions, gaudir d’un estil de vida europeu o simplement assegurar un estatus de residència en un país de la UE.

Requisits generals per a sol·licitar la Golden Visa

Per a ser elegible per a la Golden Visa a Espanya, els sol·licitants han de complir amb una sèrie de requisits que assegurin tant la seva solvència econòmica com la seva intenció de mantenir una inversió a llarg termini al país. Aquests requisits poden dividir-se en dues categories principals: requisits d’inversió i requisits personals.

Requisits d’inversió

Els sol·licitants han de realitzar una inversió significativa a Espanya. Les opcions inclouen inversions en béns seents, actius financers o projectes empresarials. Quant a les inversions en béns seents, els sol·licitants han d’adquirir propietats immobiliàries a Espanya amb un valor mínim de 500,000 euros. Aquesta inversió pot ser en una sola propietat o en diverses, sempre que el valor total compleixi amb el llindar requerit. La propietat pot ser residencial, comercial o una combinació d’ambdues. Per a aquells que prefereixen invertir en instruments financers, existeixen dues opcions principals: invertir almenys 1 milió d’euros en accions d’empreses espanyoles o en dipòsits bancaris en institucions financeres espanyoles, o invertir 2 milions d’euros en deute públic espanyol. La inversió en projectes empresarials és una altra opció viable, especialment per a empresaris i emprenedors. Aquests projectes han de complir amb un o més dels següents criteris: generar ocupació, tenir un impacte econòmic significatiu o contribuir a la innovació científica o tecnològica.

Requisits personals

A més de les inversions, els sol·licitants han de complir amb uns certs requisits personals. En primer lloc, no han de ser ciutadans de la Unió Europea, ja que la Golden Visa està destinada exclusivament a ciutadans de fora de la UE. Han de ser majors de 18 anys i mancar d’antecedents penals, la qual cosa es verifica mitjançant un certificat d’antecedents penals del seu país d’origen i de qualsevol país on hagin residit durant els últims cinc anys. Així mateix, han de comptar amb una assegurança de salut, ja sigui públic o privat, amb una companyia autoritzada per a operar a Espanya. Finalment, han de demostrar que tenen mitjans econòmics suficients per a mantenir-se a si mateixos i als seus dependents durant la seva estada a Espanya.

Nacionalitats elegibles per a la Golden Visa a Espanya

La Golden Visa està disponible per a qualsevol ciutadà no pertanyent a la Unió Europea. Això inclou persones de qualsevol país fora de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. No hi ha restriccions específiques quant a la nacionalitat, la qual cosa fa que aquesta visa sigui accessible per a un ampli rang d’individus globalment.

Tipus d’inversions permeses per a obtenir la Golden Visa

La Golden Visa a Espanya permet diverses formes d’inversió, totes elles dissenyades per a fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació al país. Aquí es detallen els tipus d’inversions permeses:

Inversions en béns arrels

Una de les formes més comunes d’obtenir la Golden Visa és a través de la compra de béns seents. Aquesta opció és atractiva per a aquells interessats en el mercat immobiliari espanyol, ja que permet l’adquisició de propietats que poden ser utilitzades per a fins residencials o comercials.

Inversions en actius financers

Per a aquells que prefereixen invertir en instruments financers, existeixen dues opcions principals: invertir almenys 1 milió d’euros en accions d’empreses espanyoles o en dipòsits bancaris en institucions financeres espanyoles, o invertir 2 milions d’euros en deute públic espanyol.

Inversions en projectes empresarials

La inversió en projectes empresarials és una altra opció viable, especialment per a empresaris i emprenedors. Aquests projectes han de complir amb un o més dels següents criteris: generar ocupació, tenir un impacte econòmic significatiu o contribuir a la innovació científica o tecnològica.

Procés de sol·licitud de la Golden Visa a Espanya

El procés de sol·licitud de la Golden Visa implica diversos passos i la presentació d’una sèrie de documents. És crucial seguir cada pas meticulosament per a assegurar una aprovació reeixida.

Documentació requerida

La documentació necessària inclou el formulari de sol·licitud, completat i signat; una còpia de totes les pàgines del passaport vàlid; documents que certifiquin la inversió realitzada; un certificat de cobertura sanitària; un certificat d’antecedents penals emès per les autoritats competents dels països on el sol·licitant ha residit; i documentació que demostri la disponibilitat de fons suficients.

Passos del procés

El primer pas és realitzar la inversió en béns seents, actius financers o projectes empresarials. Després, s’ha de reunir tota la documentació necessària i presentar la sol·licitud i la documentació en el consolat espanyol o a través de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE). Després de la presentació, s’ha d’esperar la resolució, ja que l’avaluació i aprovació de la sol·licitud poden prendre diverses setmanes. Una vegada aprovada, la Golden Visa s’emet i permet al sol·licitant i a la seva família residir a Espanya.

Beneficis de la Golden Visa a Espanya

Obtenir la Golden Visa a Espanya ofereix nombrosos beneficis. Permet la residència en un país de la Unió Europea, la qual cosa brinda accés a viure i treballar a Espanya. A més, atorga mobilitat en l’Espai Schengen, permetent viatjar lliurement pels països d’aquest espai sense necessitat de vises addicionals. La Golden Visa també facilita la reunificació familiar, permetent que els cònjuges i dependents menors de 18 anys obtinguin vises de residència. Els beneficiaris de la Golden Visa poden gaudir dels serveis públics espanyols, incloent-hi l’educació i la sanitat. La visa és renovable i pot portar a la residència permanent i eventualment a la ciutadania espanyola.

Consideracions importants en sol·licitar la Golden Visa a Espanya

Impostos i obligacions fiscals

En considerar la Golden Visa, és fonamental tenir en compte uns certs aspectes financers i legals. Els residents a Espanya estan subjectes a impostos sobre la renda global. És crucial entendre les obligacions fiscals i possiblement buscar assessoria professional per a gestionar les responsabilitats tributàries de manera eficient. A més, la Golden Visa ha de ser renovada cada dos anys.

Renovació de la visa

Per a la renovació, els sol·licitants han de demostrar que la inversió continua activa i complir amb els requisits de residència mínims, com no haver romàs fora d’Espanya més de sis mesos consecutius.

Hauries de considerar sol·licitar la Golden Visa a Espanya?

La Golden Visa és una opció atractiva per a individus d’alt patrimoni que busquen residir a Europa, diversificar les seves inversions o simplement gaudir de l’estil de vida espanyol. No obstant això, és important avaluar les obligacions financeres, les implicacions fiscals i els requisits de manteniment de la visa. Amb una planificació adequada i una inversió estratègica, la Golden Visa pot oferir un camí segur i beneficiós cap a la residència a Espanya i eventualment a la ciutadania europea.

Si necessites assessoria jurídica per fer els tràmits de la Golden Visa a Espanya o tens qualsevol altra qüestió per a resoldre posat amb contacte amb el nostre departament jurídic.