Coneix els avantatges de les empreses holding a Espanya i Holanda?
Maig 10, 2016

Coneix els avantatges de les empreses holding a Espanya i Holanda?

S’entén per empresa holding aquella companyia que controla les activitats d’altres societats mitjançant la propietat de totes o una part significativa de les seves accions. L’ús d’una empresa holding en un grup empresarial pot suposar un estalvi fiscal significatiu, especialment si es tria un país on les normatives siguin més favorables.

Durant molts anys, Holanda ha estat un dels països europeus més ben valorats per constituir empreses holding. Ha estat tal el seu atractiu per a aquest tipus d’empreses, que molts països han legislat per oferir avantatges similars. Entre aquests països hi ha Espanya, que actualment compta amb un règim especial per holdings (ETVE), que l’ha convertit en un altre focus europeu per a aquest tipus d’empreses.

Els principals avantatges per a empreses holding de tots dos països es poden resumir de la manera següent:

Espanya:

 • Els dividends que el holding (ETVE) obté de les seves empreses subsidiàries (domèstiques o no residents) queden totalment exempts de l’impost sobre societats, sempre que compleixin certs requisits:
  • El holding ha de tenir un mínim del 5% de participació sobre la subsidiària o bé si el preu d’adquisició de la participació és superior a 20M €.
  • La participació sobre la subsidiària s’ha de mantenir com a mínim 12 mesos.
  • La subsidiària no resident estigui subjecta a un impost sobre societats d’un mínim del 10% i no sigui resident en un paradís fiscal.
 • Sota el règim de ETVE, els dividends pagats de les subsidiàries als accionistes no residents, estan exempts de retenció, sempre que no siguin residents a paradisos fiscals. Però si no es compleixen els requisits exposats en el punt anterior, el tipus general de retenció és del 19% (encara que es pot reduir depenent dels diferents tractats fiscals amb altres països).

Holanda:

 • Els dividends que el holding obté de les seves empreses subsidiàries (domèstiques o no residents) queden totalment exempts de l’impost sobre societats, sempre que compleixin certs requisits:
  • El holding ha de tenir un mínim del 5% de participació sobre la subsidiària.
  • El holding ha de complir almenys una d’aquestes tres proves (Motive Test, Asset Test, Subject- To-Tax Test).
  • Els pagaments rebuts de la subsidiària no li siguin deduïbles al seu país d’origen.
 • La distribució de dividends, amb caràcter general està subjecta al 15% de retenció per a empreses residents a Holanda, encara que l’import es pot reduir aplicant diferents tractats fiscals. No obstant això, els dividends pagats a accionistes no residents a Holanda estan exempts de retenció.

A  Gutierrez Pujadas & Partners estem a la seva disposició per realitzar un diagnòstic exhaustiu de la seva estructura empresarial i assessorar-lo en la creació d’una estructura holding. A partir del resultat obtingut podrem dissenyar un pla estratègic que s’adapti a les seves necessitats de negoci.

Gutierrez Pujadas & Partners és una assessoria fiscal internacional amb seu central a Barcelona, amb ànima boutique i especialitzada en fiscalitat internacional, family offices i holdings empresarials.